Chairman’s Message

Chairman’s Message

Board of Directors

Mr. Kantilal Tukaram Gujar

Mr. Kantilal Tukaram Gujar

Chairman
Mr. Shridhar Walhekar

Mr. Shridhar Walhekar

Vice-Chairman
Mr. Tukarambhau Gujar

Mr. Tukarambhau Gujar

Founder - Director
Mr. Gabaji Wakadkar

Mr. Gabaji Wakadkar

Director
Mr. Suresh Parakhi

Mr. Suresh Parakhi

Director
Mr. Sanjay Santuram Pathare

Mr. Sanjay Santuram Pathare

Director
Mr. Santosh Vasudev Mungse

Mr. Santosh Vasudev Mungse

Director
Ku.Akshay Gujar

Ku.Akshay Gujar

Director
Mr. Jagannath Shivale

Mr. Jagannath Shivale

Director
Mr. Nandkishor Toshniwal

Mr. Nandkishor Toshniwal

Expert Director (CA)
Mr. Ajitkumar Jadhav

Mr. Ajitkumar Jadhav

Expert Director
Mr. Rajaram Randil

Mr. Rajaram Randil

Director
Mr. Rajendra Shirsath

Mr. Rajendra Shirsath

Director
Mrs. Sujata Parkhi

Mrs. Sujata Parkhi

Director
Mrs. Chandrabhaga Bhise

Mrs. Chandrabhaga Bhise

Director
Shri. Tanaji Sonavane

Shri. Tanaji Sonavane

Chief Executive Officer

Functional Head Executives

At Head Office

DesignationExecutive
C.E.O.Shri Tanaji M Sonawane
G.M.Shri.Kiran B.Shelke
A.G.M. (Loan )Shri Meghanad Bodas
Chief Manager (Loan Recovery)Mrs. Kiran R Gaikwad
A.G.M.(AUDIT)Shri.Rajendra B.Dhage
EDP – IN- CHARGEShri.Ramchandra Patil

At Branches

BranchBranch Manager
THERGAONShri. Bhaskar M Kalokhe
CHIKHALIShri. Pravin D Tekawade
CHAKANShri.Ratnakar S Sonawane
ALANDIShri. Sachin V Shelar
BHOSARIShri. Sunil F Shelar
RAVETShri. Jitendra D.Gade.
KASAR -AMBOLIShri. Akshay D Sonawane
SANGAVI – SHITOLE NAGARMrs. Sarika V Kamble
NASARAPURShri. Vishal B.Konde
PERANE PHATA (LONIKAND)Shri. Sandip A Shirkar
VADGAON DHAYARIShri. Dilip D Sakhare
PIMPLE NILAKH (VISHAL NAGAR)Mrs. Savita A Kadam.
KALEWADIShri.Nitin D Kumbhar
KATRAJShri. Ramakant S Rane
NIGADIShri. Abhay C Pandkar