Chairman’s Message

Chairman’s Message
Click here to view message

Board of Directors

Mr. Kantilal Tukaram Gujar

Mr. Kantilal Tukaram Gujar

Chairman
Mr. Tukaram Gujar

Mr. Tukaram Gujar

Founder - Director
Mr. Shridhar D. Walhekar

Mr. Shridhar D. Walhekar

Director
Mr. Gabhaji B. Wakadkar

Mr. Gabhaji B. Wakadkar

Director
Mr. Suresh Nanabhau Parkhi

Mr. Suresh Nanabhau Parkhi

Director
Mr. Sanjay Santuram Pathare

Mr. Sanjay Santuram Pathare

Director
Mr. Santosh Vasudev Mungse

Mr. Santosh Vasudev Mungse

Director
Shri. Sandip Pawar

Shri. Sandip Pawar

Director
Mr. Rajaram Namdev Randil

Mr. Rajaram Namdev Randil

Director
Mr. Rajendra Mahadev Shirsath

Mr. Rajendra Mahadev Shirsath

Director
Shri. Umesh Tulshiram Agam

Shri. Umesh Tulshiram Agam

Director
Mrs . Sujata Vikas Parkhi

Mrs . Sujata Vikas Parkhi

Director
Mrs . Meena Anil Shelke

Mrs . Meena Anil Shelke

Director
Adv. Ajit Kumar Dinkar Jadhav

Adv. Ajit Kumar Dinkar Jadhav

Expert Director
Shri. Nandkishor Toshniwal

Shri. Nandkishor Toshniwal

Expert Director
Shri. Tanaji Sonavane

Shri. Tanaji Sonavane

Chief Executive Officer

Functional Head Executives

At Head Office

DesignationExecutive
C.E.O.Shri Tanaji M Sonawane
DY. C.E.O..Shri Laxman S. Behere
A.G.M.Shri Meghanad Bodas
A.G.M.Shri.Rajendra B.Dhage
A.G.M (Loan)Shri.Raju S.Shinde
A.G.M. (HR Admin Dept.)Shri.Kiran B.Shelke
A.G.M. (Audit Dept)Shri.Sudhir N Nakhare
EDP – IN- CHARGEShri.

At Branches

BranchBranch Manager
THERGAONShri. Bhaskar M Kalokhe
CHIKHALIMrs. Kiran R Gaikwad
CHAKANShri. Pravin D Tekawade
ALANDIShri. Ramesh C Shinde
BHOSARIShri.Vijay S Rajane.
RAVETShri. Jitendra D.Gade.
KASAR -AMBOLIShri. Abhay C Pandkar
SANGAVI – SHITOLE NAGARShri. Sandip A Shirkar
NASARAPURShri. Vishal B.Konde
PERANE PHATA (LONIKAND)Shri Vinod D Kusumbekar
VADGAON DHAYARIShri. Dilip D Sakhare
PIMPLE NILAKH (VISHAL NAGAR)Mrs. Savita A Kadam.
KALEWADIMrs. Sarika Phuke.
KATRAJShri. Ramakant S Rane
NIGADIShri. Pannalal B Vetal.